tisdag 20 december 2011

måndag 5 december 2011

Julkrönika - År 9

Kortare skrivuppgift med fokus på krönika. Temat på krönikan är jul.

Begränsningar
- Max ett A4-ark
- Jul ska ingå på något sätt


Julkrönika – Arbetsgång
1. Genomgång av en krönika

2. Läs krönikan: Skulle du våga öppna dörren för din granne?

3. Diskussion i grupp

4. Skriv egen krönika med titeln: Julkrönika

Länkar
Mind-map Krönika

Krönika av Ronnie Sandahl - Skulle du våga öppna dörren för din granne?

Kort julberättelse

Länkar till instruktionerna för den korta skrivuppgiften vi gör i 8:an just nu. Den är utformad så att den ska likna en novell. Som inspiration och diskussionsunderlag läste vi novellen Liten Julnovell av Mattias Göransson.

Kort julberättelse

Liten Julnovell - Mattias Göransson

måndag 28 november 2011

Klassiker år 7

Under en period framåt kommer vi jobba med ungdomsklassiker. Vi kommer jobba med fakta om författare, redovisa muntligt samt se på film med efterföljande diskussion.

Arbetsgång:
1. Intro/Genomgång
2. Faktadel - Läsa + frågor + korsord
3. Författarporträtt - Mer info senare
4. Läsa texter (Antologi - Svenska Idag - Från Gilgamesh - Guillou)
5. Film + Diskussion

Författarporträtt:
Ni ska enskilt eller i par fördjupa er kring en klassisk författare. Slutprodukten ska bli en digital tidskrift där varje par/person bidrar med en sida. Följ arbetsgången nedan:

1. Välj en författare från listan (se länk)
2. Sök fakta. Använd följande: alex.se, wikipedia.se eller läroboken. Om ni vill ha mer böcker be om hjälp.
3. Svara på frågorna.
4. Skriv ner all fakta i ett word-dokument. Du ska även klistrar in två bilder.
5. När du/ni är klara säger ni till mig.

Tips och länkar:

Prezi från genomgång


Klassiker - Informationsblad

Klassiker - Frågeblad

Klassiker - Korsord

Klassiker - Författarlista

Klassiker - Författarfrågor

Klassiker - Författarporträtt - Exempel

Alex.se - Författarsök

Litteraturarbete - År 8

Nu är det dags att göra ett nedslag i litteraturen. Detta inlägg kommer att utvecklas allt eftersom. Till en början kommer det dock handla om en faktadel. Del 1: Sökläsa + Litteraturkunskap
Tanken med del 1 är att ni ska få en introduktion av begreppet litteraturhistoria samt träna er sökläsningsförmåga, vilken ni senare i arbetet kommer att ha nytta av.

Uppgiften går ut på att ni svarar på litterära frågor genom att sökläsa texterna i er lärobok.


Uppgift: Svara på frågorna i studieboken på sidorna 32-33. Svaren finns i läroboken på sidorna 54-112. Syftet är att ni ska sökläsa, alltså inte läsa allt.


DEl 2: Faktaruta
Faktaruta: Alla tilldelas varsin författare och gör en kort faktaruta. Faktarutan ska åtminstone innehålla följande:
- När och var levde personen?
- Ge några exempel på böcker?
- Vad handlade böckerna om?
- Några typiska drag
- Något roligt eller annorlunda med personen?


Del 3 - Selma Lagerlöf

Ta reda på följande kring Selma Lagerlöf. Skriv sedan en flytande text med hjälp av svaren. Alla svar ska ingå.

 1. När och var föddes hon?
 2. Beskriv hennes uppväxt – Föräldrar, syskon, sjukdom m.m
 3. Hur kom det sig att hon började skriva?
 4. Vad utbildade hon sig till?
 5. När och med vilken bok debuterade hon?
 6. När fick hon nobelpriset i litteratur?
 7. Välj ut en bok av Selma och beskriv handlingen kortfattat.
 8. När och hur dog hon?
 9. Sen 1992 kan du se Selma på en sådan. Vad?
Författtarsök: alex.se


Del 4 - Bortbytingen av Selma Lagerlöf
Vi läser texten högt och diskuterar den sedan i helklass.
Bortbytingen - Länk till texten

måndag 14 november 2011

Arbetarförfattare - år 9

Dags för lite litteraturkunskap. Detta inlägg handlar om arbetarförfattarna och är tänkt som en utgångspunkt för ett arbetsområde i 9:an.

Målbeskrivning & Syfte

Uppgiften består av tre delar:

1. Faktadel.
Eleverna ska med hjälp av läroboken svara på ett antal frågor kring arbetarlitteraturen och några författare. Svaren ska sedan användas som stöd när de gör det avslutande testet. Boken vi använder är Ess i svenska.

Här hittar man frågorna.

2. Läsdel.
Vi läser exempel på arbetartexter i mindre grupper och redovisar i tvärgrupper.

3. Test
Alla gör ett test där de får ha anteckningar och svar som stöd för att svara på olika typer av frågor. Gör man bra anteckningar och svarar ordentligt har man givetvis större chans att klara testet bra.

Tips och hjälp på traven.
Inspelad genomgång,


Prezi från introduktionsgenomgång


Den svenska arbetarlitteraturen - Hej litteraturen, UR Play (tom 12/3 2012)

Youtube-klipp om Moberg, del 1
Youtube-klipp om Moberg, del 2

K-special om Harry Martinson

Provlyssna på Kvinnor och äppelträd av Moa Martinson

Ivar-Lo Johansson besöker Romer, svtplay.se

måndag 7 november 2011

Diktvecka - år 8

Efter att att vi jobbat hårt med deckare under en längre period tänkte jag att vi skulle bryta av med att jobba med dikter under en veckas tid. Vi kommer att läsa och diskutera olika dikter, skriva egna dikter samt läsa högt.


Arbetsgång:
Mån/Tis: Introduktion, genomgång, uppstart
Tis: Skriva dikter
Tors: Läxa (läsa upp dikt), skriva klart dikter

Uppgiftshäfte

Diktkompendium

onsdag 19 oktober 2011

Den årliga Trailerfestivalen

Då var det dags för den årliga trailerfestivalen. Detta inlägg är en introduktion till uppgiften och här hittar man all information man behöver. Vill man skriva ut och läsa instruktionerna i pappersform är det bara att klicka på länken nedan. Lycka till.

Trailerfestivalen - Arbetsbeskrivning

Mål:
 • Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud 
Syfte: 

 • Reflektera kring film
 • Skapa med hjälp av bilder
 • Bekanta sig med Photostory
 • Planera och arbeta i grupp
Arbetsgång:
1. Introduktion / Gruppindelning
2. Film + Diskussion
3. Skapa egen trailer
 • Mind-Map
 • Bildmanus
 • Fotografering / Bildsökande
 • Jobba i Photostory
4. Trailerfestival

Bra tips och länkar
Mitt liv som en trailer - Film på svtplay (Endast till 29/10)


Vad är en trailer - Mind-Map från genomgång
7C:

7B

torsdag 13 oktober 2011

Hemligt meddelande

Hemlig kod!!!!

Kan du lista ut vad det står? Titta på bilden och försök att knäcka koden.

torsdag 6 oktober 2011

Filmintroduktion

Hej

Under höstterminen har vi som tradition att jobba med film i nian. Tanken är att de ska skapa en film från grunden med allt vad det innebär.

Filmerna nedan använder jag som introduktion. Filmerna passar bra att samtala kring samt att de även ska fungera som inspiration.

På svenskan kommer de sedan få tid och hjälp för att skriva ett bra manus som de sedan ska göra film av på bilden.

Septembervind


One Life


The Piano


Mankind Is No Island


Mer information om hur vi ska skriva manus kommer vid ett senare tillfälle.
Johan

onsdag 7 september 2011

Elevblogg


Nu är den nya elevbloggen i gång. Där kommer jag publicera alla digitala arbeten som vi gör på svenskan. Just nu kan ni läsa den första delen av den novellsamling vi gör i nian.

Förhoppningsvis kommer det snart att finnas mer att läsa och beskåda.

Klicka på bilden uppe till vänster för att hitta dit.

Mvh
Johan

måndag 29 augusti 2011

Novellarbete år 9 - Prezi

Deckararbete - 8A/8B HT 2011

Detta inlägg är tänkt att fungera som arbetsblad för årets arbete med den populära genren deckare. Jag kommer här att lägga ut instruktioner och uppgifter. Inlägget kommer att uppdateras allt eftersom.


Syfte:
Tanken med detta deckarprojekt är att alla ska få en chans att stifta bekantskap med denna väldigt populära litterära genre. Förhoppning är även att eleven ska utveckla både sitt skrivande och läsande genom de uppgifter som ingår i arbetet.
Tanken är även att eleven ska bekanta sig med och läsa deckartexter av olika slag. Eleven ska även skriva en egen deckare efter bästa förmåga. Ett övergripande mål är att eleven genom arbetet ska utveckla en större kunskap kring deckargenren.

Lgr-11, Centralt innehåll - Svenska
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna
- Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms-och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk,
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter

DEL 1: Deckarfakta

A. 
Förklara kortfattat följande sub-genrer. Till varje genre ska du hitta två typiska författare och minst en romankaraktär.

- Detektivroman
- Pusseldeckare
- Thriller
- Polisroman
 Hårdkokta deckare
- Spionroman
- Barn- och ungdomsdeckare

För att hitta svar använd främst följande källor:
- Uppkopierade häften i klassrummet
- Lärobok

B. 
Välj en av nedan följande författare och gör ett kortfattat porträtt utifrån efterföljande frågor. Det är tillåtet att jobba i par. Porträttet ska göras i digital form. Använd gärna bilder, videoklipp och text. Jobba gärna i något av följande program: Glogster, Prezi, Fakebook, Issuu, Power Point, Notebook, Photostory. Du ska sedan kunna redovisa muntligt med hjälp av din digitala presentation.


Försöka att ta upp lite om författarens liv, böcker, karaktärer och typiska drag i porträttet.


Agatha Christie
Edgar Allan Poe
Sir Arthur Conan Doyle
P D James
Henning Mankell
Ian Fleming
Raymond Chandler
Enid Blyton
Carolyn Keene
Mats Wahl
Liza Marklund
Camilla Läckberg
Mari Jungstedt
Dan Brown
Dennis Lehane
Eget förslag? (Fråga mig först)


Fundera kring följande frågor:

·        När levde författaren?

·        Var föddes hon/han?
·        Vad har påverkat honom/henne?
·        Hur såg samhället ut när hon/han växte upp?
·        Vilka böcker/dikter har hon/han skrivit?
·        Vad handlar de om?
·         Finns det något speciellt ämne som författaren ofta skriver om?
·        Vilken genre?
·         Har han/hon påverkat andra författare?
·        Har du läst någon av honom/hennes böcker?
·        Vad tyckte du i så fall?
·        Vad har du lärt dig om författaren?
·        Finns det något udda/rolig/konstigt med författaren?

DEL 2. Läsa deckare
Alla ska läsa en deckare eller en bok av någon av sub-genrerna. Boken ska redovisas i recensionsform. Använd recensionsmallen för att lyckas så bra som möjligt.


DEL 3. Filmrecension
Vi kommer att se en film med tydliga deckardrag. Skriv max en A4-sida om filmen utifrån följande punkter:
- Vilken typ av deckarhistoria kan filmen ses som? Motivera. 
- Beskriv huvudpersonen.
- Ta upp några ledtrådar/händelser som gör att man förstår vem som är den skyldige.
- Varför heter filmen "Den utvalde"?
- Vad tyckte du om filmen? Motivera.


DEL 4. Skriva deckare


Nu är det dags att skriva egna deckare. Följ anvisningarna och visa mig efter varje avklarat steg. Längst ner finns ett videoklipp som tydligt visar hur du ska gå till väga när du skriver en deckare.


1. Läs igenom anvisningarna kring hur man skriver en deckare. Klicka på länken: Att skriva deckare

2. Gör en enkel mind-map. Utgå från bilden (skriv ut den eller skriv av den). Försök att skriva ner detaljer kring varje del på mind-mapen. Visa mig när du är klar. Klicka på bilden för att förstora. Vill du göra din mind-map på nätet kan du använda Text 2 Mind Map. Klicka på länken för att komma dit.
3. Nu är det dags att fylla i ditt deckarschema. Skriv kortfattat. Lägg in viktiga detaljer som du inte vill glömma. Visa mig. Klicka på länken för att komma till schemat: Deckarschema

4. Börja skriva din deckare. onsdag 18 maj 2011

TjockisLasse - Toondoo

bakis!!

The Mix Up - Toondoo

the mix up

Storybird 7A - Del 3

Julia:
Dom konstiga. on Storybird

Josef::
Mat on Storybird

Alva:
Hej on Storybird

Hedda:
Drömmen som blev sann på sommarlovet. on Storybird

Felicia:
Elefanten Everts sommar! on Storybird

Alma:
Utflykt med farfar... on Storybird

Femie:
Lisa on Storybird

Lovisa:
En konstig dag i köket. on Storybird

Linus:
Josef och det stora ost-äventyret on Storybird

Moa:
Den magiska sjön on Storybird

Storybird 7B - Del 2

Linnea:
En helt vanlig sommar dag med Murre!:) on Storybird

Marta:
Ny i skolan on Storybird

Daniel:
Bernt on Storybird

Lena:
Roy oh Roger on Storybird

Tobias:
Familjen Svensson on Storybird

Ylva:
Min verkliga och overkliga dröm! on Storybird

Ellen:
Elin on Storybird

Mareeya:
Den roliga stunden. on Storybird

Ebba:
Drömmen on Storybird

torsdag 28 april 2011

onsdag 30 mars 2011

William Shakespeare - Genomgång

Här följer ett videoklipp på genomgången av Shakespeare. Den är inspelade med Screen-O-matic. Tanken är att klippet ska ge en kortfattad överblick av William Shakespeares liv och verk.

Då detta var mitt första försök får ni har visst överseende med att ljudkvalitén inte blev jättebra.

onsdag 23 mars 2011

Victor Hugo - Chrisbeth & Natacha

Victor Hugo föddes den 26 februari 1802, han bodde i Besançon med sina föräldrar och bröder. Han pappa var greve, Joseph Léopold Sigisbert Hugo. Victor växte upp och uppfostradesav sin mamma i Paris, efter att hon och greven skilt sig. När Victor var 15 år gammal fick han Franska akademiens priset för han dikt han skrivit. Victor och hans bröder startade en tidsskrift när han var 17 år, Le conservateur littéraire, som fanns mellan 1819-1821. Hans första bok blev en diktsamling, den publicerades 1822. Året därpå, 1823, publicerades hans första roman, Han från Island. Under sina 20 år i exil, skrev han sina mest kända verk, bland annat Ringaren i Notre Dame, som på senare år blivit teater och film, och Samhällets olycksbarn, som blivit teater och opera.
Han ansågs vara den störste författaren inom fransk romantik, men hans verk sorterades också in under genre realism. Han dog den 22 maj 1885 i Paris, och det närvarande nästan 2 miljoner människor på hans begravning.

FaktabladPower Point: Victor Hugo!

ett klipp från disney's ''Bells of Notre Dame'' på svenska!