måndag 28 april 2014

Spoken Word - År 7

Detta arbetsområde ska ni jobba med när jag är borta under v. 19. Ni hittar all info nedan. klickar ni på länken, Arbetsmaterial, så kommer ni till ett dokument där jag försöker ge er hjälp och tips för hur ni ska gå tillväga.

Länk: Arbetsmaterial

Länk: Testexempel - Hur förkorta texten i Google DriveMuntlig redovisning - År 8

Det här inlägget ska hjälpa er då jag är borta vecka 19. Tanken är att ni enskilt eller i par ska skapa en muntlig presentation där ni inför klassen sedan ska berätta om en känd författare. Ni ska även förbereda en digital presentation som ni ska använda er av när ni redovisar. För enkelhetens skull använder vi Google Drive.

Presentationen ska innehålla följande:

  • Författarfakta (Utgå från frågorna som ni hittar länkar till nedan)
  • Ni/du ska berätta om en känd bok författaren skrivit. Läs gärna ett kort utdrag.
  • Digital presentation i Google Drive
    • Det ska finnas en bild
    • Ni/Du får gärna visa ett kort videoklipp
Samtliga ska kunna redovisa tisdagen den 13/5.

tisdag 1 april 2014

Öppet hus - En-till-en - År 7

Välkomna till öppet hus på Lysingskolan.

Lysingskolan är en en-till-en-skola. Det vill säga att en elev har en dator. Det har givetvis påverkat hur vi jobbar på skolan och tanken med den här stunden är att visa på några digitala verktyg som vi använder oss av.

Interaktion och samarbete är saker som den nya läroplanen lyfter fram som viktiga i dagens skola. Därför tänkte ge exempel på hur datorerna underlättat det dagliga arbetet.

Interaktion

Med interaktion menas att man ska kunna samverka och påverka sin omgivning. Samtal och diskussioner är viktigt men för att alla ska få en chans att påverka och göra sin röst hörd finns det många olika tjänster på nätet som bidrar till detta. TodaysMeet är en sådan.

TodaysMeet


Samarbeta

I det centrala innehållet i ämnet svenska står det att eleverna ska träna sig i att ge och ta emot respons kring sitt och andras skrivande. Här är Google Drive ett bra verktyg som tillåter att elever samarbetar i samma dokument, presentation eller formulär. Det innebär att de kan vara aktiva i varandras skrivprocesser men att även jag som lärare kan bli mer involverad i själva skrivandet.

Google Drive

Länk: Dokument - 7C

Utvärdering

En viktig del i undervisningen är att utvärdera det man gör. Det kan man givetvis göra på många sätt, både muntligt eller skriftligt. I Google Drive finns det dock ett enkelt hjälpmedel som kan vara användningsbart, både för elever och lärare. Det heter Google Formulär och är ett verktyg där man enkelt skapar egna enkäter, undersökningar eller till och med test.

Google Formulär

Tänkte ni skulle avluta med att göra en kort enkät. Klicka på länken nedan för att komma till fomuläret.