onsdag 29 februari 2012

Fantasy År 7 - VT 2012

En av de mest populära genrerna är otvivelaktigt fantasyn. Vi kommer därför att jobba med detta område under en period framöver.

Arbetet kommer att vara tredelat. All information om arbetsgång och uppgifter kommer att finnas i detta blogginlägg. Här kommer ni även hitta länkar till genomgångar och olika källor att använda under arbetets gång.

Del 1 - Faktadel
Del 1 syftar till att ge eleverna en grundläggande inblick i genren fantasy. Genom att jobba med frågorna i länken nedan är tanken att eleverna ska lära sig lite om litteraturen och tre utvalda fantasyförfattare och dess verk. Tanken är att eleverna svarar i dokumentet och att svaren sedan skickas in. För att hitta svaren är tanken att eleverna ska använda genomgången samt de länkar till olika källor som återfinns nedan.

Länk: Fantasyforum 7C
Länk: Fantasyforum 7B

Prezi - Genomgång


Länk: Frågor
Länk: Faktabok (Wikipedia)
Länk: Alex.se (Författarsök)

Använd även gärna googles sökfunktion. Det kan dock vara bra att ibland kolla med flera källor för att vara säker på att svaret är rätt.

Del 2: Vi läser texter
Text 1 - Alla läser ett utdrag ur Bilbo + Korsord (Antologi: Ess i Svenska år 7)

Text 2 - Klassen delas in i smågrupper och läser olika fantasytexter. De sammanfattar sedan sina tankar i ett gemensamt internetforum och redovisar sedan i tvärgrupper. Ladda hem frågepappret nedan och svara sedan på frågorna i gruppen. Alla måste skriva egna svar för att sedan kunna redovisa i tvärgrupper. Skicka in en kopia från gruppen till mig.

Texter:
ur Bröderna Lejonhjärta, Fantasy Antologi s. 122
ur De två tornen, SVENSKA I DAG s. 10
ur Samael, SVENSKA I DAG s.36
ur De vandrande städerna, SVENSKA I DAG s.72
ur Blodsugarna, SVENSKA I DAG s.90

Länk: Frågepapper - Smågrupper. 

Del 3: Fantasykollage
Alla skapar ett eget fantasykollage genom att jobba på sidan glogster.com. Tanken är att man väljer en specifik del inom fantasyn som man finner intressant. Nedan följer en lista med tänkbara ämnen:
- Författare
- Böcker
- Karaktärer
- Världar
- Filmer

Länk: Glogster.com (Obs! Man måste skapa ett konto)
Länk: Elevexempel

Del 4: Fantasytest
Vi avslutar avsnittet med ett litet test. Har man varit aktiv på lektionerna och gjort alla de uppgifter vi jobbat med så ska man klara testet bra. Vi bestämmer en dag tillsammans.

Faktauppsats - År 9

Då var det dags för den årligt återkommande faktauppsatsen. Detta är ett ämnesöverskridande arbete där svenskan samarbetar med historia. Tanken är att alla elever ska skriva en faktauppsats om någon väl vald del av vår historia. Detta inlägg fungerar som startpunkten för arbetet. Här hittar du länkar till arbetsblad och även mina genomgångar.

Länk: Hur skriver man en faktauppsats

Länk: Ämne - Faktauppsats 2012

Länk: Skrivinstruktioner

Länk: Inledningen - Ett exempel

Prezi: Genomgång

tisdag 7 februari 2012

5 små scener

Hej 7B.
Idag (onsdag) är jag borta men Kerstin och Annika är där istället. Jag har tänkt mig att ni ska göra en kortare dramaövning. Jag har delat in i er grupper om fyra. Klicka på länken med era namn på för att komma till uppgiften. Ladda gärna ner filen och skriv ett kort manus i den.

Uppgiften går ut på att ni på ganska kort tid ska skapa en kort scen utifrån de förutsättningar ni får i uppgiften. Alla ska delta på något sätt. Lektionen avslutas med att ni spelar upp er scen för klassen. Scenen kan vara kort och behöver inte innehålla jättemånga repliker. Det viktigaste är att ni snabbt kan enas om en ide och försöka skapa olika figurer som kan vara med i scenen.

Lycka till.

Tidsschema:
1. 13.50-13.55 - Intro/Gruppindelning
2. 13.55-14.20 - Skapa scenen
3. 14.20-14.40 - Spela upp

Grupper:

Nu kör vi den även för 7C.

Klicka på er grupp och jobba enligt instruktionerna.

Hilda, Fredrika, Gustav T, Isabella

Simon M, Maja, Jonathan, Stina

Emma, Simon U, Hanna, Sigge

Alma, Elin, Arvid, Emelie, Johanna


Stand By Me - Filmarbete

Som en del av temat Ungt liv ser vi på filmen Stand By Me. Efter att vi sett filmen ska eleverna skriva en slags filmrecension samt diskutera filmen i helklass. Nedan återfinns en länk till de frågor jag vill at eleverna ska utgå ifrån när de skriver sin filmreflektion.

Stand By Me - Filmreflektion, frågor.

söndag 5 februari 2012

Dikter - En chans för den som vågar.

Hej. Klickar du på länken nedan kommer du till en sida där du kan skriva några korta rader. Du kan vara anonym om du vill. Jag har egentligen ingen djupare tanke med sidan än att den kanske kan bli Lysingskolans eget diktforum.

Online-tjänsten heter todaysmeet.com och är väl först och främst tänkt som en digital mötesplats där man kan diskutera saker via nätet. Det verkar enkelt så det är säkert något jag kommer använda mig av i framtiden. Men just här och nu använder jag det som en levande diktsamling.

Klicka på länken. Skriv in ett namn och tryck på join. Skriv din dikt (max 140 tecken) och tryck på say. Enkelt.

http://todaysmeet.com/Dikter