måndag 28 november 2011

Klassiker år 7

Under en period framåt kommer vi jobba med ungdomsklassiker. Vi kommer jobba med fakta om författare, redovisa muntligt samt se på film med efterföljande diskussion.

Arbetsgång:
1. Intro/Genomgång
2. Faktadel - Läsa + frågor + korsord
3. Författarporträtt - Mer info senare
4. Läsa texter (Antologi - Svenska Idag - Från Gilgamesh - Guillou)
5. Film + Diskussion

Författarporträtt:
Ni ska enskilt eller i par fördjupa er kring en klassisk författare. Slutprodukten ska bli en digital tidskrift där varje par/person bidrar med en sida. Följ arbetsgången nedan:

1. Välj en författare från listan (se länk)
2. Sök fakta. Använd följande: alex.se, wikipedia.se eller läroboken. Om ni vill ha mer böcker be om hjälp.
3. Svara på frågorna.
4. Skriv ner all fakta i ett word-dokument. Du ska även klistrar in två bilder.
5. När du/ni är klara säger ni till mig.

Tips och länkar:

Prezi från genomgång


Klassiker - Informationsblad

Klassiker - Frågeblad

Klassiker - Korsord

Klassiker - Författarlista

Klassiker - Författarfrågor

Klassiker - Författarporträtt - Exempel

Alex.se - Författarsök

Litteraturarbete - År 8

Nu är det dags att göra ett nedslag i litteraturen. Detta inlägg kommer att utvecklas allt eftersom. Till en början kommer det dock handla om en faktadel. Del 1: Sökläsa + Litteraturkunskap
Tanken med del 1 är att ni ska få en introduktion av begreppet litteraturhistoria samt träna er sökläsningsförmåga, vilken ni senare i arbetet kommer att ha nytta av.

Uppgiften går ut på att ni svarar på litterära frågor genom att sökläsa texterna i er lärobok.


Uppgift: Svara på frågorna i studieboken på sidorna 32-33. Svaren finns i läroboken på sidorna 54-112. Syftet är att ni ska sökläsa, alltså inte läsa allt.


DEl 2: Faktaruta
Faktaruta: Alla tilldelas varsin författare och gör en kort faktaruta. Faktarutan ska åtminstone innehålla följande:
- När och var levde personen?
- Ge några exempel på böcker?
- Vad handlade böckerna om?
- Några typiska drag
- Något roligt eller annorlunda med personen?


Del 3 - Selma Lagerlöf

Ta reda på följande kring Selma Lagerlöf. Skriv sedan en flytande text med hjälp av svaren. Alla svar ska ingå.

  1. När och var föddes hon?
  2. Beskriv hennes uppväxt – Föräldrar, syskon, sjukdom m.m
  3. Hur kom det sig att hon började skriva?
  4. Vad utbildade hon sig till?
  5. När och med vilken bok debuterade hon?
  6. När fick hon nobelpriset i litteratur?
  7. Välj ut en bok av Selma och beskriv handlingen kortfattat.
  8. När och hur dog hon?
  9. Sen 1992 kan du se Selma på en sådan. Vad?
Författtarsök: alex.se


Del 4 - Bortbytingen av Selma Lagerlöf
Vi läser texten högt och diskuterar den sedan i helklass.
Bortbytingen - Länk till texten

måndag 14 november 2011

Arbetarförfattare - år 9

Dags för lite litteraturkunskap. Detta inlägg handlar om arbetarförfattarna och är tänkt som en utgångspunkt för ett arbetsområde i 9:an.

Målbeskrivning & Syfte

Uppgiften består av tre delar:

1. Faktadel.
Eleverna ska med hjälp av läroboken svara på ett antal frågor kring arbetarlitteraturen och några författare. Svaren ska sedan användas som stöd när de gör det avslutande testet. Boken vi använder är Ess i svenska.

Här hittar man frågorna.

2. Läsdel.
Vi läser exempel på arbetartexter i mindre grupper och redovisar i tvärgrupper.

3. Test
Alla gör ett test där de får ha anteckningar och svar som stöd för att svara på olika typer av frågor. Gör man bra anteckningar och svarar ordentligt har man givetvis större chans att klara testet bra.

Tips och hjälp på traven.
Inspelad genomgång,


Prezi från introduktionsgenomgång


Den svenska arbetarlitteraturen - Hej litteraturen, UR Play (tom 12/3 2012)

Youtube-klipp om Moberg, del 1
Youtube-klipp om Moberg, del 2

K-special om Harry Martinson

Provlyssna på Kvinnor och äppelträd av Moa Martinson

Ivar-Lo Johansson besöker Romer, svtplay.se

måndag 7 november 2011

Diktvecka - år 8

Efter att att vi jobbat hårt med deckare under en längre period tänkte jag att vi skulle bryta av med att jobba med dikter under en veckas tid. Vi kommer att läsa och diskutera olika dikter, skriva egna dikter samt läsa högt.


Arbetsgång:
Mån/Tis: Introduktion, genomgång, uppstart
Tis: Skriva dikter
Tors: Läxa (läsa upp dikt), skriva klart dikter

Uppgiftshäfte

Diktkompendium