måndag 29 augusti 2011

Novellarbete år 9 - Prezi

Deckararbete - 8A/8B HT 2011

Detta inlägg är tänkt att fungera som arbetsblad för årets arbete med den populära genren deckare. Jag kommer här att lägga ut instruktioner och uppgifter. Inlägget kommer att uppdateras allt eftersom.


Syfte:
Tanken med detta deckarprojekt är att alla ska få en chans att stifta bekantskap med denna väldigt populära litterära genre. Förhoppning är även att eleven ska utveckla både sitt skrivande och läsande genom de uppgifter som ingår i arbetet.
Tanken är även att eleven ska bekanta sig med och läsa deckartexter av olika slag. Eleven ska även skriva en egen deckare efter bästa förmåga. Ett övergripande mål är att eleven genom arbetet ska utveckla en större kunskap kring deckargenren.

Lgr-11, Centralt innehåll - Svenska
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna
- Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms-och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk,
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter

DEL 1: Deckarfakta

A. 
Förklara kortfattat följande sub-genrer. Till varje genre ska du hitta två typiska författare och minst en romankaraktär.

- Detektivroman
- Pusseldeckare
- Thriller
- Polisroman
 Hårdkokta deckare
- Spionroman
- Barn- och ungdomsdeckare

För att hitta svar använd främst följande källor:
- Uppkopierade häften i klassrummet
- Lärobok

B. 
Välj en av nedan följande författare och gör ett kortfattat porträtt utifrån efterföljande frågor. Det är tillåtet att jobba i par. Porträttet ska göras i digital form. Använd gärna bilder, videoklipp och text. Jobba gärna i något av följande program: Glogster, Prezi, Fakebook, Issuu, Power Point, Notebook, Photostory. Du ska sedan kunna redovisa muntligt med hjälp av din digitala presentation.


Försöka att ta upp lite om författarens liv, böcker, karaktärer och typiska drag i porträttet.


Agatha Christie
Edgar Allan Poe
Sir Arthur Conan Doyle
P D James
Henning Mankell
Ian Fleming
Raymond Chandler
Enid Blyton
Carolyn Keene
Mats Wahl
Liza Marklund
Camilla Läckberg
Mari Jungstedt
Dan Brown
Dennis Lehane
Eget förslag? (Fråga mig först)


Fundera kring följande frågor:

·        När levde författaren?

·        Var föddes hon/han?
·        Vad har påverkat honom/henne?
·        Hur såg samhället ut när hon/han växte upp?
·        Vilka böcker/dikter har hon/han skrivit?
·        Vad handlar de om?
·         Finns det något speciellt ämne som författaren ofta skriver om?
·        Vilken genre?
·         Har han/hon påverkat andra författare?
·        Har du läst någon av honom/hennes böcker?
·        Vad tyckte du i så fall?
·        Vad har du lärt dig om författaren?
·        Finns det något udda/rolig/konstigt med författaren?

DEL 2. Läsa deckare
Alla ska läsa en deckare eller en bok av någon av sub-genrerna. Boken ska redovisas i recensionsform. Använd recensionsmallen för att lyckas så bra som möjligt.


DEL 3. Filmrecension
Vi kommer att se en film med tydliga deckardrag. Skriv max en A4-sida om filmen utifrån följande punkter:
- Vilken typ av deckarhistoria kan filmen ses som? Motivera. 
- Beskriv huvudpersonen.
- Ta upp några ledtrådar/händelser som gör att man förstår vem som är den skyldige.
- Varför heter filmen "Den utvalde"?
- Vad tyckte du om filmen? Motivera.


DEL 4. Skriva deckare


Nu är det dags att skriva egna deckare. Följ anvisningarna och visa mig efter varje avklarat steg. Längst ner finns ett videoklipp som tydligt visar hur du ska gå till väga när du skriver en deckare.


1. Läs igenom anvisningarna kring hur man skriver en deckare. Klicka på länken: Att skriva deckare

2. Gör en enkel mind-map. Utgå från bilden (skriv ut den eller skriv av den). Försök att skriva ner detaljer kring varje del på mind-mapen. Visa mig när du är klar. Klicka på bilden för att förstora. Vill du göra din mind-map på nätet kan du använda Text 2 Mind Map. Klicka på länken för att komma dit.
3. Nu är det dags att fylla i ditt deckarschema. Skriv kortfattat. Lägg in viktiga detaljer som du inte vill glömma. Visa mig. Klicka på länken för att komma till schemat: Deckarschema

4. Börja skriva din deckare.