måndag 27 april 2015

Sista texten - Reportaget

Det här kommer bli den sista skrivuppgiften på högstadiet. Dags att sätt punkt, dags att skriva det sista kapitlet.

Uppgiften går ut på att skriva ett reportage om en klasskompis. Texterna ska sedan samlas i ett häfte som man får med sig som minne.

Vi kommer jobba med genren samt läsa längre reportage. Sedan ska ni intervjua varandra samt skriva ett reportage. Ni ska även ta bilder och infoga i arbetet.

I detta inlägg hittar ni all info ni behöver.Reportage att läsa eller lyssna på:
Västbanken tur och retur
Galten från Mjölby
Det sociala arvet
Sagan om ringen
Det som inte dödar

Bra länkar:
Länk: Instruktioner

Länk: Parindelning

Länk: Inlästa reportage

Länk: Twisted Wave - Bra inspelning på mobilen

onsdag 15 april 2015

Första världskriget - Texter + Skriv

Skrivuppgift 1:

 1. Välj ett stycke i text 13. 
 2. Ändra följande:
  1. Berättarperspektiv - Till jag-form
  2. Tempus - Till nutid
Skrivuppgift 2:
 1. Skriv en kort dagboksanteckning eller brev
  1. Datera texten
  2. Beskriv var du är
  3. Beskriv vad som händer
  4. Försök se framåt. Vad kommer att hända?

Skrivuppgift - Bildmanus
 1. Välj bild
 2. Ta reda på fakta om bilden?
  1. Var är bilden tagen?
  2. När är bilden tagen?
  3. Vad ser man på bilden?
  4. Vad har hänt?
  5. Vad kommer hända?
 3. Fundera på hur du ska placera in dig själv.
  1. Hur ska du påverka historien?
  2. Hur tänker du där och då?
  3. Vad kommer hända med dig?
  4. Vad gör du?
 4. Skriva manus
  1. Jag-form
  2. Tankar
  3. Beskriv omgivningen
  4. Presens
Länk: Socrative - Room: FADB177C

Länk: Formulär - Text 13

Veckans bok 6

Länk: Klipp + frågor

måndag 13 april 2015

Argumentation - 9B

Uppgift

Ni ska i par eller grupper om tre argumentera för eller emot ett valt ämne. Alla par/grupper ska kunna argumentera för båda för och emot. Vem som argumenterar för eller emot avgörs via lott (eller om man utan bråk kan komma överens)

Vi kommer ägna en lektion åt genomgång och val av ämne. Ni får sedan två lektioner på er att arbeta med argument och upplägg. Sedan använder vi en eller två lektioner till debatten. Se arbetsgång nedan. 

Varje grupp ska även ge respons kring debatten. Mer info om detta ges vid debatten. 

Arbetsgång

Måndag 13/4

 1. Introduktion och genomgång
 2. Kort diskussion i smågrupper om ämnen
 3. Genomgång av ämnesval
 4. Välja ämne - Se länk
 5. Gruppindelning

Onsdag 15/4 (Vikarie) + Fredag 17/4

 1. Jobba med argument
  1. För och emot
 2. Skriva manus
  1. Inledning
  2. Avslutning

Måndag 20/4 + ev. Onsdag 22/4

 1. Debatt

Länk: Val av ämne

Länk: Presentation