måndag 8 oktober 2012

Fantasy - HT 2012 - År 7

En av de mest populära genrerna är otvivelaktigt fantasy. Vi kommer därför att jobba med detta område under en perioden fram till lovet.

Arbetet är tredelat. All information om arbetsgång och uppgifter finns i detta blogginlägg. Här hittar ni även länkar till genomgångar och olika källor att använda under arbetets gång.

Syfte

Tanken är att ni ska bekanta er med en populär litterär genre samt lära er om några viktiga författare. Tanken är även att ni ska läsa olika typer av texter och att ni ska få chansen att samtal om det ni läst i olika forum. Ni kommer även få chansen att träna er på att skriva kortare texter utifrån en mind-map. Arbetet kommer även sträva efter att utveckla er förmåga att använda internet för att söka och hitta information. Nedan finner ni en länk till utvalda delar av det centrala innehållet i LGR 11.


Del 1 - Faktadel

Del 1 syftar till att ge eleverna en grundläggande inblick i genren fantasy. Genom att jobba med frågorna i länken nedan är tanken att eleverna ska lära sig lite om litteraturen och tre utvalda fantasyförfattare och dess verk. Tanken är att eleverna svarar i dokumentet och att svaren sedan skickas in via DROPitTOme. För att hitta svaren är tanken att eleverna ska använda genomgången samt de länkar till olika källor som återfinns nedan.

Prezi - Genomgång


Länk: Frågor
Länk: Faktabok (Wikipedia)
Länk: Alex.se (Författarsök)

Använd även gärna googles sökfunktion. Det kan dock vara bra att ibland kolla med flera källor för att vara säker på att svaret är rätt.

Del 2: Vi läser texter

Text 1 - Vi läser ett utdrag ur Bilbo högt + Korsord (Antologi: Ess i Svenska år 7)

Text 2 - Klassen delas in i smågrupper och läser olika fantasytexter. De sammanfattar sedan sina tankar i ett gemensamt internetforum och redovisar sedan i tvärgrupper. Ladda hem frågepappret nedan och svara sedan på frågorna i gruppen. Alla måste skriva egna svar för att sedan kunna redovisa i tvärgrupper. Skicka in en kopia från gruppen till mig.

Texter:
ur Bröderna Lejonhjärta, Fantasy Antologi s. 122
ur De två tornen, SVENSKA I DAG s. 10
ur Samael, SVENSKA I DAG s.36
ur De vandrande städerna, SVENSKA I DAG s.72
ur Blodsugarna, SVENSKA I DAG s.90

Länk: Frågepapper - Smågrupper. 

Del 3: Fantasykollage

Alla skapar ett eget fantasykollage genom att jobba på sidan glogster.com. Tanken är att man väljer en specifik del inom fantasyn som man finner intressant. Nedan följer en lista med tänkbara ämnen:
- Författare
- Böcker
- Karaktärer
- Världar
- Filmer

Länk: Glogster.com (Obs! Man måste skapa ett konto)
Länk: Elevexempel

Del 4: Skriva

Vi avslutar avsnittet med en kortare skrivuppgift. Syftet med uppgiften är att ni ska få utmana er fantasi och försöka skapa en påhittad fantasyvärld. Uppgiften består av två moment som hänger ihop med varandra.

Först ska du skapa en tankekarta på nätet. Här får du chansen att tänka ut en fantasyvärld och skapa en historia med hjälp av stödord. Du skapar din tankekarta på nätet. Klicka på länken nedan så kommer du till text2mindmap.

När du skapat din tankekarta ska du sedan skriva en prolog. En prolog är egentligen en inledning. I prologen kan världen och huvudpersonerna beskrivas. Tanken är att du inte ska skriva en hel berättelse utan bara en kortare inledning till ditt fantasyäventyr.

Länk: Text2MindMap
Länk: Exempel på tankekarta