torsdag 26 januari 2012

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö

Under VT kommer vi att läsa Kim Novak... i helklass. Varje torsdag ska man ha läst ett stycke i boken som vi diskuterar eller jobbar med skriftligt.

Om det är någon som missar en diskussion tar man igen det genom att svara skriftligt på några frågor. Jag länkar nedan till dessa frågor. Kom ihåg att det själv gäller att hålla koll på vad man missat.

Länk till introduktion - Notebook

Lässchema:
v. 3 - till sid.65
v. 4 - till sid. 126
v. 5 - till sid. 182
v. 7 - läst ut bok

Länkar till frågor:
Frågor till sid. 65
Frågor till sid. 126
Frågor till sid. 182
Frågor till sista delen

onsdag 25 januari 2012

Inför Nationellt Prov Svenska - VT 2012

Hej.
Det är snart dags för de nationella proven i svenska. Just nu jobbar vi med olika uppgifter inför proven. Jag länkar till några av de genomgångar jag haft samt ett dokument med information om olika typer av texter.

Notebook-genomgång: Inför NP 2012

Notebook-genomgång: Olika texttyper

Word-dokument: Olika texttyper

onsdag 18 januari 2012

Tidningsarbete - år 7

Hej.

Dags att jobba lite med tidningens olika texter. Bloggen kommer att vara navet i denna uppgift. Här kommer ni kunna hitta planeringar, uppgifter och hjälp.

Arbetsgång:

  1. Introduktion + Genomgång
  2. Kortare uppgifter knutna till olika typer av tidningstexter
  3. Indelning i grupper
  4. Grupper tilldelas arbetsområde
  5. Skapa tidning
  6. Lämna in färdiga sidor
  7. Tidningen publiceras på svenskbloggen.
Länk till mer detaljerad plan för arbetet: Tidningsarbete VT 2012 - År 7

Introduktion + Genomgång
Länk till smartboard genomgång: Genomgång - Tidningstexter

Uppgifter
Du ska göra tre olika typer av uppgifter knutna till olika texter i en tidning. Hämta hem dokumentet nedan som word-fil, så att du kan skriva dina svar direkt i dokumentet. 

Länk till uppgifterna: Tre tidningsuppgifter

Uppgift 1 - Tidningsordlista
Ta reda på vad de olika tidningsorden betyder. Använd internet för att hitta svaren.
Uppgift 2 - Läsa
Läs notisen och nyhetsartikel och svara sen på frågorna i uppgiftshäftet.

Länkar till texterna:

Uppgift 3 - Skriv notis
Leta upp en nyhetsartikel och skriv sedan om den till en notis.

Listor på de som skickat in uppgifterna - 7B/7C

Vi gör en tidning
Mer info kommer senare.

Länkar till klassernas olika tidningsredaktioner:

Färdiga tidningstexter:
7Bs tidning
7Cs tidning

Test - Ord & Texter (3 varianter av samma test)DEADLINE: 7C - TORSDAG 9/2
DEADLINE: 7B - FREDAG 10/2

fredag 13 januari 2012

Fokus: Läsa - År 7

Under uppstarten av terminen kommer vi att jobba en del med läsning i olika former.

Förutom högläsning och egen läsning kommer vi jobba med en del uppgifter som handlar om olika sätt att läsa på.

För de som har tillgång till notebook länkar jag nedan till genomgången. Där finns även sidanvisningar och uppgifter.

Genomgång + Uppgifter: Läsa på olika sätt

Här hittar du sidor och uppgifter annars:
Lärobok (Ess i svenska:) sid. 6-17
Studiebok: sid 19-31, uppgifter: 3, 4, 7acd, 8, 9